Ciekawostki

Ciekawostki Tłumacz Przysiegly UK

Co należy zrobić, aby mieć Brytyjskie Obywatelstwo?

O obywatelstwo brytyjskie (z ang. British citizenship) można ubiegać się po 6 latach pobytu i legalnej pracy w UK. Dokumenty, które należy przedstawić, są podobne do dokumentów załączanych do aplikacji o rezydenturę stałą.

Jakie są pozostałe wymogi?

Aby otrzymać UK Permanent Residence Card należy spełniać poniższe warunki:

  • należy złożyć odpowiedni wniosek
  • do wniosku należy dołączyć dowód osobisty lub paszport przetłumaczone na język angielski
  • należy opłacić wyrobienie dokumentu. Koszt rezydentury stałej to 65 funtów.
  • dołączyć 2 fotografie paszportowe
  • dołączyć zaświadczenie WRS, dowód opłacania podatków i składek NIN
  • twój pobyt nie może być ograniczony przez prawa imigracyjne lub wizowe (nie możesz także podczas pobytu prawa imigracyjnego);
  • nie możesz przebywać poza terenem UK przez okres dłuższy niż 450 dni w ciągu tych 5 lat i nie przebywać poza terenem UK przez okres dłuższy niż 90 dni w ciągu ostatniego roku;
    musisz mieszkać w UK przez 5 lat przed datą złożenia wniosku;

Znajomość języka angielskiego

Każda osoba musi zdobyć certyfikat potwierdzający znajomości języka angielskiego. 

Każdy, kto chce zostać obywatelem Wielkiej Brytanii musi zdać test „Life in the UK”. Przystąpienie do testu to koszt w wysokości 50 funtów.

Wymóg odnośnie nieposzlakowanym charakterze ‘Good Character’

Aplikując o naturalizację trzeba udowodnić, że osoba ubiegająca się o obywatelstwo brytyjskie jest osobą o nieposzlakowanym charakterze.  Aplikant powinien być niekarany w Polsce i w UK. Tutaj należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Polski (przetłumaczone na język angielski) oraz z UK.

Osoba o „dobrym charakterze” nie może mieć na swoim koncie ciężkich wykroczeń. Ponadto, na aplikacji dwie osoby, czyli tzw. referees, z których przynajmniej jedna jest obywatelem brytyjskim, a druga – bez względu na obywatelstwo – cieszy się dużym społecznym poważaniem, muszą pisemnie potwierdzić, że znają osobę ubiegającą się o obywatelstwo od min. 3 lat i świadczą o jej „dobrym charakterze. Jeśli drugie referencje są sporządzone w języku polskim należy je przetłumaczyć na język angielski. Wszystkie tłumaczenia muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Dane biometryczne

Osoby z UE składając wniosek o brytyjskie obywatelstwo muszą dostarczyć urzędnikom także dane biometryczne. Wyrobienie wszystkich potrzebnych rzeczy zajmuje średnio 10 minut. Koszt tego procesu wynosi 19,20 funtów.

Ciekawostki Tłumacz Przysięgly UK

Źródła:
http://londynek.net/ukipedia/article?jdnews_id=3640559
http://www.polishexpress.co.uk/jak-uzyskac-brytyjskie-obywatelstwo-co-rok-12-tysiecy-polakow-dostaje-brytyjski-paszport

Wniosek o brytyjskie obywatelstwo

?
Szybka Wycena